گروه حقوق و امنیت ملی

برخی از مسایل و مشکلاتی که کشور ایران تاکنون با آنها روبرو بوده، در مسایل حقوقی ریشه داشته است. در همین حال سیاست‌ها و مناسبات کشورها در قالب قراردادها و موافقت‌نامه‌هایی تهیه می‌شود که جنبه حقوقی دارند. بررسی ظرفیت‌ها و چارچوب‌های حقوقی امنیت ملی، موضوع محوری این گروه است و به بررسی تعامل حقوق و امنیت ملی می‌پردازد. در حال حاضر، این گروه دارای سه نفر عضو هیات علمی است.

حقوق و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
◊امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بین‏ الملل
◊ظرفیت
های حقوقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
◊بررسی مواضع جمهوری اسلامی ایران در برابر شورای امنیت و شورای حقوق بشر
◊شاخص‏
های فساد در ایران ( فساد اداری، فساد اقتصادی و …)
◊فساد و امنیت ملی
◊نظارت و امنیت ملی
◊بررسی محتوایی، تطبیقی و آسیب‏شناسانه قوانین مرتبط با امنیت ملی
◊بررسی رژیم‏
های حقوقی از منظر منافع و امنیت ملی ج.ا.ایران (رژیم حقوقی فضا و…)
◊بررسی حقوقی شورش
◊بررسی حقوقی جنایت علیه بشریت در غزه

تمام حقوق مادی و معنوی محتویات این دیدارگاه متعلق به پژوهشکده مطالعات راهبردی می‌باشد.