گروه روابط بین‌الملل و مطالعات آمریکا

در نگاه سنتی به مطالعات راهبردی تهدیدات اساسی علیه امنیت ملی از سوی کشورها و بازیگران بین‌المللی دیگر است. رویدادها و تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای تأثیر قابل ملاحظه‌‌ای بر امنیت ملی ایران دارند. سیاست‌ها و رفتار کشورهای دیگر می‌تواند امنیت ملی ایران را به خطر اندازد. رصد و بررسی رویدادهای بین‌المللی بر عهده این گروه است. اقدامات و سیاست‌های آمریکا جایگاه خاصی در این زمینه‌ دارد و به همین دلیل گروهی خاص در زمینه آمریکا شناسی ایجاد شده بود که در حال حاضر با گروه‌ روابط بین‌الملل ادغام شده است. اکنون این گروه چهار عضو هیات علمی دارد.

مسایل و موضوعات راهبردی و امنیتی بین‏ الملل
◊شناخت محیط راهبردی پیرامونی جمهوری اسلامی ایران
◊سیاست‏ها و رویکردهای کشورهای دیگر در منطقه
◊مسایل و موضوعات اساسی امنیتی جهان
◊چالش‏ها و تهدیدهای بین‏المللی و منطقه ‏ای علیه جمهوری اسلامی ایران
◊سیاست و عملکرد قدرت‏های بزرگ در موضوع فعالیت‏ های هست ه‏ای ایران
◊سیاست و حکومت در آمریکا و راهبرد آن در قبال منطقه و ایران
◊الزامات قدرت منطقه‏ ای ایران
◊دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان
◊اسلام سیاسی و جریانات فکری در جهان اسلام

گروه حقوق و امنیت ملی

تمام حقوق مادی و معنوی محتویات این دیدارگاه متعلق به پژوهشکده مطالعات راهبردی می‌باشد.