گروه مطالعات ایران

مسایل ایران یکی از حوزه‌های اساسی مورد توجه پژوهشکده مطالعات راهبردی است. قدرت ملی هر کشور در داخل آن کشور است و مسایل و مشکلات داخلی تأثیر قابل توجهی بر امنیت ملی کشورها می‌گذارد. مسایل اساسی و رویدادهای موثر داخلی ایران در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و قومی ـ فرهنگی در این گروه مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. گروه مطالعات ایران دارای پنج عضو هیات علمی است.

مسایل و موضوعات راهبردی و امنیتی ایران
◊ابعاد اجتماعی و فرهنگی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
◊رویکردها، سیاست‌ها و راهبردهای هسته‌ای ایران
◊مسایل اقتصادی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
◊مبانی، الزامات و رویکرد دهه پیشرفت و عدالت
◊نظام انتخاباتی؛ مسایل و راهکارها
◊آسیب‌شناسی احزاب و جریانات سیاسی
◊فساد و امنیت ملی
◊رسانه‌های گروهی، ارتباطات و امنیت ملی
◊بحران‌های زیست محیطی و امنیت ملی
◊ایرانیان مقیم خارج از کشور: جایگاه آنها در تأمین امنیت ملی
◊شبکه‏
های اجتماعی

گروه روابط بین‌الملل و مطالعات

تمام حقوق مادی و معنوی محتویات این دیدارگاه متعلق به پژوهشکده مطالعات راهبردی می‌باشد.