گروه مطالعات پایه و روش‏‏ شناسی

شناخت در حوزه علوم اجتماعی بدون برخورداری از مبانی فکری متقن، چارچوب نظری منسجم و روش پژوهش علمی میسر نمی‌شود. مطالعات راهبردی نیازمند تمهیدات نظری خاص خود است. گروه مطالعات پایه و روش‌شناسی با هدف تأمین نیازهای نظری مطالعات راهبردی و امنیتی تأسیس شده است و عملاً پیش‌نیازی بر فعالیت سایر گروه‌های علمی پژوهشکده محسوب می‌شود. در حال حاضر این گروه دارای چهار عضو هیات علمی است.


محورها و موضوعات اساسی مطالعاتی (مباحث پایه و روش‌شناسی)

مبانی و روش‌های مطالعات راهبردی و امنیتی
روش و نظریه‌پردازی در مباحث راهبردی
روش‌های سیاست‌گذاری امنیتی
بررسی و شناخت شاخص‌ها و ابعاد امنیت ملی
بررسی و شناخت سازوکارهای تامین‌ امنیت ملی
شناخت قدرت ملی و وجوه گوناگون آن (نرم، سخت و هوشمند)
مطالعات و نظریه‌‌‌های جدید امنیتی و راهبردی
امنیت مردم‌نهاد
آینده ‏پژوهی در مطالعات امنیتی و راهبردی
مباحث پایه و نظری جمهوری اسلامی ایران
اصول و مبانی امنیتی مبتنی بر مفاهیم، متون و آموزه‌های دینی
منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
قدرت ملی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران
تهدیدها و توان‌مندی‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران
اصول، مبانی و رویکرد‌های جمهوری اسلامی ایران در تامین امنیت ملی
(دکترین امنیت ملی)

امنیت ملی در مقام و منظر امام خمینی (ره)
گونه‌شناسی پدیده‌ها و مسایل امنیتی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران

تمام حقوق مادی و معنوی محتویات این دیدارگاه متعلق به پژوهشکده مطالعات راهبردی می‌باشد.