نوشته‌ها

ایران و مسأله همکاری با گروه ویژه اقدام مالی

, ,
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ابتکار اقتصادهای گروه 7 برای بررسی وضعیت و نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها در سطح ملی و بین‌المللی، به منظور مبارزه با جرایمی نظیر پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم، و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی ایجاد شده است. این نه…